0909649670

116ms- Board cảm biến độ nghiêng ADXL345

116ms- Board cảm biến độ nghiêng ADXL345

22,000

Danh mục:

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Thư viện: 116ms- Board cảm biến độ nghiêng ADXL345 Library

Code mẫu:

// Watch video here: https://www.youtube.com/watch?v=U0hJBc1Ppv4

/*
Accelerometer connection pins (I2C) to Arduino are shown below:

Arduino Accelerometer ADXL345
A5 SCL
A4 SDA
3.3V CS
3.3V VCC
GND GND

Arduino Servo No. 1
5V 5V (Red Wire)
GND GND (Black Wire)
D5 (last wire for control – might be white color)

Arduino Servo No. 2
5V 5V (Red Wire)
GND GND (Black Wire)
D6 (last wire for control – might be white color)
*/

#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>

#include <Servo.h>

Servo servo1; // create servo object to control a servo
Servo servo2;

ADXL345 adxl; //variable adxl is an instance of the ADXL345 library

int x, y, z;
int rawX, rawY, rawZ;
int mappedRawX, mappedRawY;

void setup() {
Serial.begin(9600);
adxl.powerOn();
servo1.attach(5);
servo2.attach(6);
}

void loop() {
adxl.readAccel(&x, &y, &z); //read the accelerometer values and store them in variables x,y,z

rawX = x – 7;
rawY = y – 6;
rawZ = z + 10;

if (rawX < -255) rawX = -255; else if (rawX > 255) rawX = 255;
if (rawY < -255) rawY = -255; else if (rawY > 255) rawY = 255;

mappedRawX = map(rawX, -255, 255, 0, 180);
mappedRawY = map(rawY, -255, 255, 0, 180);

servo1.write(mappedRawX);
delay(15);
servo2.write(180 – mappedRawY);
delay(15);

Serial.print(” mappedRawX = “); Serial.print(mappedRawX); // raw data with offset
Serial.print(” mappedRawY = “); Serial.println(mappedRawY); // raw data with offset
}

Video chi tiết:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “116ms- Board cảm biến độ nghiêng ADXL345”

Chat Zalo