0909649670

143ms- Module thời gian thực RTC nhỏ gọn I2C 24C32 Bộ nhớ DS1307 Clock

143ms- Module thời gian thực RTC nhỏ gọn I2C 24C32 Bộ nhớ DS1307 Clock

12,000

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

DS1307 I2C Chip đồng hồ thời gian thực (RTC)
24C32 Bộ nhớ EEPROM I2C
sử dụng pin sạc LIR2032 với mạch sạc để giải quyết vấn đề DS1307 không thể đọc và ghi bằng pin dự phòng.
Khi được sạc đầy, DS1307 có thể được đồng hồ trong 1 năm.
Thiết kế nhỏ, 27mm * 28mm * 8.4mm
dẫn đến chân đồng hồ của DS1307, cung cấp tín hiệu đồng hồ cho vi điều khiển

Arduino
(Nano, Uno, Pro Mini)
Arduino
(Mega, Mega 2560)
Tiny RTC-Modul
DS1307
5V (VCC) 5V (VCC) VCC
GND GND GND
A4 (SDA) D20 (SDA) SDA
A5 (SCL) D21 (SCL) SCL

 

Download Thư viện

Code mẫu:

// Tiny RTC (DS1307)

#include <Wire.h> // I2C-Bibliothek einbinden
#include “RTClib.h” // RTC-Bibliothek einbinden

RTC_DS1307 RTC; // RTC Modul

void setup(void) {

// Initialisiere I2C
Wire.begin();

// Initialisiere RTC
RTC.begin();

// Serielle Ausgabe starten
Serial.begin(9600);

// Begrüßungstext auf seriellem Monitor ausgeben
Serial.println(“Starte Datum und Zeit – blog.simtronyx.de”);

// Prüfen ob RTC läuft
if (! RTC.isrunning()) {

// Aktuelles Datum und Zeit setzen, falls die Uhr noch nicht läuft
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));

Serial.println(“Echtzeituhr wurde gestartet und auf Systemzeit gesetzt.”);
}
else Serial.println(“Echtzeituhr laeuft bereits.”);

}

void loop(){

DateTime now=RTC.now(); // aktuelle Zeit abrufen

show_time_and_date(now); // Datum und Uhrzeit ausgeben

delay(30000); // 30 Sekunden warten bis zur nächsten Ausgabe
}

// Wochentag ermitteln
String get_day_of_week(uint8_t dow){

String dows=” “;
switch(dow){
case 0: dows=”So”; break;
case 1: dows=”Mo”; break;
case 2: dows=”Di”; break;
case 3: dows=”Mi”; break;
case 4: dows=”Do”; break;
case 5: dows=”Fr”; break;
case 6: dows=”Sa”; break;
}

return dows;
}

// Datum und Uhrzeit ausgeben
void show_time_and_date(DateTime datetime){

// Wochentag, Tag.Monat.Jahr
Serial.print(get_day_of_week(datetime.dayOfWeek()));
Serial.print(“, “);
if(datetime.day()<10)Serial.print(0);
Serial.print(datetime.day(),DEC);
Serial.print(“.”);
if(datetime.month()<10)Serial.print(0);
Serial.print(datetime.month(),DEC);
Serial.print(“.”);
Serial.println(datetime.year(),DEC);

// Stunde:Minute:Sekunde
if(datetime.hour()<10)Serial.print(0);
Serial.print(datetime.hour(),DEC);
Serial.print(“:”);
if(datetime.minute()<10)Serial.print(0);
Serial.print(datetime.minute(),DEC);
Serial.print(“:”);
if(datetime.second()<10)Serial.print(0);
Serial.println(datetime.second(),DEC);
}

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “143ms- Module thời gian thực RTC nhỏ gọn I2C 24C32 Bộ nhớ DS1307 Clock”

Chat Zalo